2316 016 726        Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 10:00-14:00 & 17:00-21:00            ΕΙΣΟΔΟΣ  |   ΕΓΓΡΑΦΗ   
» Αρχική » Εκπαίδευση-Σεμινάρια

Κωδ.: Π
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Βοηθοί Φυσικοθεραπευτές) 2022 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Βοηθοί Φυσικοθεραπευτές) 2022 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Κωδ.: Π
03/09/2022 10:00-15:00
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  • Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ‎(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα.

   Σκοπός:

   Σκοπός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων) καθώς και η αδειοδότηση των φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης και των δομών του.

   Σκοπός της σχολής μας είναι η σωστή προετοιμασία σας έτσι ώστε να επιτύχετε στις εξετάσεις.

   Οι αρμοδιότητες του ΕΟΠΠΕΠ είναι η παροχή της μη-τυπικής εκπαίδευσης και η πιστοποίηση στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής και άτυπης μαθησιακής διαδρομής, καθώς και η συμβουλευτική σε υπηρεσίες και εργαλεία διά βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

   Με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ οι εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ θα διεξάγονται κάθε Οκτώβριο (πιθανότατα στο τέλος του μήνα). Στόχος επίσης είναι στην αγορά εργασίας οι υποψήφιοι να γίνονται δεκτοί μόνο αν έχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση.

   Οι εξετάσεις οδηγούν σε Δίπλωμα που:

   • Κατοχυρώνει το Επίπεδο Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης με Δίπλωμα Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – επίπεδο 5
   • Είναι απαραίτητο και μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, προκηρύξεις Δημόσιο
   • Κατοχυρώνει Επαγγελματικά Δικαιώματα και είναι απαραίτητο για την έναρξη αντίστοιχων επιχειρήσεων

   Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις:

   ΟΜΑΔΑ Α : 118 θεωρητικές ερωτήσεις

   ΟΜΑΔΑ Β : 201 θεωρητικές ερωτήσεις

   Γενικές Πρακτικές Ερωτήσεις : 31

   Ειδικές Πρακτικές Ερωτήσεις : 60

   Σε ποιους απευθύνεται:

    

   Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων – ακόμα και ειδικοτήτων που δεν διδάσκονται πλέον στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και οι οποίοι διαθέτουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).


   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 2 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ, 20 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: 3-9/09/2022 και 24-25/09/2022  10:00-15:00μμ

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 300 ευρώ (+φπα)

    

   Η εξόφληση των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε 2 δόσεις. 150/σαββατοκύριακο

   Για περισσότερες πληροφορίες ή κράτηση δείτε ΕΔΩ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ‎(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα.

Σκοπός:

Σκοπός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων) καθώς και η αδειοδότηση των φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης και των δομών του.

Σκοπός της σχολής μας είναι η σωστή προετοιμασία σας έτσι ώστε να επιτύχετε στις εξετάσεις.

Οι αρμοδιότητες του ΕΟΠΠΕΠ είναι η παροχή της μη-τυπικής εκπαίδευσης και η πιστοποίηση στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής και άτυπης μαθησιακής διαδρομής, καθώς και η συμβουλευτική σε υπηρεσίες και εργαλεία διά βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ οι εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ θα διεξάγονται κάθε Οκτώβριο (πιθανότατα στο τέλος του μήνα). Στόχος επίσης είναι στην αγορά εργασίας οι υποψήφιοι να γίνονται δεκτοί μόνο αν έχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Οι εξετάσεις οδηγούν σε Δίπλωμα που:

 • Κατοχυρώνει το Επίπεδο Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης με Δίπλωμα Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – επίπεδο 5
 • Είναι απαραίτητο και μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, προκηρύξεις Δημόσιο
 • Κατοχυρώνει Επαγγελματικά Δικαιώματα και είναι απαραίτητο για την έναρξη αντίστοιχων επιχειρήσεων

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις:

ΟΜΑΔΑ Α : 118 θεωρητικές ερωτήσεις

ΟΜΑΔΑ Β : 201 θεωρητικές ερωτήσεις

Γενικές Πρακτικές Ερωτήσεις : 31

Ειδικές Πρακτικές Ερωτήσεις : 60

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων – ακόμα και ειδικοτήτων που δεν διδάσκονται πλέον στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και οι οποίοι διαθέτουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 2 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ, 20 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: 3-9/09/2022 και 24-25/09/2022  10:00-15:00μμ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 300 ευρώ (+φπα)

 

Η εξόφληση των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε 2 δόσεις. 150/σαββατοκύριακο

Για περισσότερες πληροφορίες ή κράτηση δείτε ΕΔΩ 
*
*
*
 
Σεμινάρια – Εκπαίδευση

 
Άρθρα